Pargas amatörorkester - musik sedan 1932

Orkestermusiken i Pargas har gamla anor. Redan i mitten av 1910-talet verkade en liten orkester på orten. Dessutom medverkade både en violintrio och en salongsorkester i de ofta ordnade soaréerna mellan 1923 och 1928.

Några år senare tog ingenjör Walfrid Stenberg initiativet till att samla alla ortens instrumentalister till en orkester och den 6 september 1932 grundades Pargas Amatörorkester. Hela 17 personer deltog i det konstituerande mötet. Vid mötet fastslogs inriktningen för orkesterns verksamhet: ”orkestern kommer endast att ägna sig åt konsertmusik”. Anledningen till denna deklaration var antagligen att intresset för dansmusik under åren innan hade varit så stort att den ”seriösa” musiken kommit i andra hand. Nu fastslogs också en övergripande målsättning ”att väcka, underhålla och sprida intresset för musik”, en verksamhetsidé som gäller ännu i dag.

 

Walfrid Stenberg, en delvis självlärd musiker, som hanterade både violin och piano, ledde orkestern med framgång både som ordförande och dirigent i hela 17 år. År 1936 hade orkestern hela 45 medlemmar och övningar hölls liksom nu varje tisdag.

En downperiod inträffade i orkesterverksamheten i slutet av 1940-talet. En tillfällig uppgång skedde under Sedrik Sjöbloms ledning. Men mer bestående aktivitet följde när Åbo stadsorkesters kapellmästare Ole Edgren tog hand om taktpinnen 1953 fram till 1958. Följande dirigent var kapellmästaren Henrik Christiernin som ledde orkestern i nära 20 år. Efter honom har Nils Fagerlund, Vilho Roinila, Johnny Kronqvist, Virve Niemeläinen, Elina Jaanu, Maria Hjerpe och Mikko Kuusisto lett orkestern under kortare perioder. Anna Johnson ledde orkestern 2011-2017 och sedan hösten 2017 håller Nicke Packalén i dirigentpinnen.

En intressant sida i orkesterns historia är anknytningen till manskörssång. Enligt vissa uppgifter bildade en grupp musiker ganska tidigt en dubbelkvartett som uppträdde redan vid orkesterns första offentliga framträdande i februari 1933. Andra uppgifter gör gällande att det första manskörsframträdandet var först vid 5-årsjubiléet 1937. Hur som helst, manskören, som sedan 1950 är en självständig organisation med namnet Pargas Manskör betraktar även den 1932 som sitt födelseår.

Pargas Amatörorkester, eller PAO, som man ofta kallar sig har under 2000-talet bestått av 10-12 musiker som utgjorde stommen för den grupp som framträdde vid den 80-åriga orkesterns jubileumskonsert hösten 2012.


Pargas Amatörorkester 2012

 

År 2022 firar PAO sitt 90-årsjubileum och bjuder då på en konsert med både klassiska pärlor och argentinsk tango. Orkestern har under sin verksamhet upplevt både höjdpunkter och lågkonjunkturer. Just nu ser orkesterns dirigent och styrelse positivt på framtiden, men ser gärna att nya medlemmar hittar till orkestern, både yngre och äldre.

Vi tackar vår nuvarande och tidigare dirigenter för den inspirerande ledningen av Pargas Amatörorkester genom åren. Vi tackar även vår publik och de fonder och sponsorer som stött oss i vår verksamhet.


Pargas Amatörorkester 2022